OKOLÍ

Aquapark Klášterec nad Ohří
Aquapark byl vybudován v roce 1998 na okraji města a nabízí návštěvníkům spoustu atrakcí: plavecký bazén, divokou vodu, vodní hřiby, chrliče, masážní lůžka, dětské bazény, tobogány o délce 28 m, 68 m a 128 m, skluzavky a skokanskou věž. K dispozici je také street basketbal, stolní tenis, ruské kuželky, plážový volejbal.
Bližší informace: www.aquapark-klasterec.eu

Zámek Klášterec nad Ohří
Kolem roku 1514 byl na místě dnešního zámku postaven panský dům. V letech 1580 – 1590 byla budova přestavěna na dvoukřídlý renesanční zámek a v 60. letech 17. století pak pod vedením Rossi de Lucca do raně barokní podoby. V rámci zahrady vznikla sala terrena od architekta J. B. Mathese. Po požáru v roce 1784 a přestavbě zámku v barokním slohu došlo k dalšímu požáru a následně proběhla novogotická přestavba z roku 1858. Od roku 1953 je v prostorách zámku umístěna expozice orientálního, evropského a českého porcelánu ze sbírek UPM v Praze.

Zámek červený hrádek
Původně středověký hrad byl do raně barokní podoby přestavěn architektem Della Portou a B. Mathesem. Na východní straně zámku se nachází velmi krásné dvouramenné schodiště. V přízemí hned vedle hlavního vchodu se nachází zámecká kaple z roku 1695, rozšířená roku 1787. Od roku 1995 je zámek červený hrádek v majetku města Jirkov. Součástí zámku jsou expozice hasičských vozů, archeologie vojenského letectví, dřevořezby a loutek. Zámek je spolu se zámeckou galerií přístupný v období od května do září.
Bližší informace: www.jirkov.cz/mesto-jirkov/pamatky/cerveny-hradek/

Podkrušnohorský zoopark
Podkrušnohorský zoopark byl otevřen v roce 1975. Svou rozlohou 112 ha je největší ZOO u nás. Areál je bohatý na volně žijící živočichy, specializuje se na chov fauny palearktu a domácích zvířat. Zoopark je otevřen denně po celý rok. Provoz Eurosafari byl pro veřejnost zahájen na jaře roku 2000. Přijít můžete i se psem, za předpokladu, že bude na vodítku a větší plemeno s košíkem. Vstup na kolečkových bruslích nebo s kolem je zakázán, u spodní pokladny je k dispozici stojan na kola.
Bližší informace: www.zoopark.cz

Zřícenina hradu Lestkov ( Egerberk)
Hrad založený na přelomu 13. a 14. století leží na pravém břehu řeky Ohře nad obcí Lestkov, asi 3 km od Klášterce. Stavba je ukázkou hradu s dvoupalcovou dispozicí. Dnes jsou zachovány zbytky příkopů, valů, hradeb, bran, paláců a hospodářských budov.

Zřícenina hradu Šumná (Šumburk)
Hrad ležící asi 3,5 km západně od Klášterce byl založen ve 30. letech 15. století a přestavěn na počátku 16. století. Po roce 1550 vyhořel, byl opuštěn a během 17. století se proměnil ve zříceninu. Dochovány jsou zbytky mohutné obytné věže, hradby s baštami a zajímavá brána.

Zřícenina hradu Pernštejn
Vznik gotického hradu, stojícího přímo na západním okraji stejnojmenné obce, se datuje do první poloviny 14. století. Z hradu se dodnes zachovaly náznaky paláce, půlkruh z původně okrouhlé věže, torza či spíše náznaky obytných a hospodářských budov, bran, příkopů a valů.

Zřícenina hradu Himlštejn
Hrad Himlštejn (Nebesa) byl postaven v 1. polovině 15. století a ještě v tomtéž století byl přestavěn. Je spojován s nedalekým Horním hradem. Himlštejn byl však obýván pouze purkrabím. Od počátku 16. století hrad pustnul. Z hradu se dochovaly náznaky velké a malé brány a hradby. Zřícenina se tyčí na vysokém kopci nad obcí Stráž nad Ohří, z jejíhož středu vede na hrad stezka.

Zřícenina hradu Hasištejn
Gotický hrad byl založen na skalnatém ostrohu nad údolím Prunéřovského potoka na samém počátku 14. století, zdá se, že samotným králem Václavem II. V roce 1491 se na hradě trvale usadil cestovatel a spisovatel Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. V tomto období byl kolem hradu vybudován zcela nový obranný systém. V roce 1560 byl hrad poničen požárem a postupně zpustnul. Hrad vystřídal několik majitelů. V letech 1891-92 dal zrestaurovat hradní budovy na své náklady vlastník velkostatku Prunéřov-Ahníkov Emanuel Karsch. V současnosti je v areálu hradu restaurace a rozhledna a konají se zde různé kulturní akce.
Bližší informace: www.hasistejn.krusnohorska.cz

Horní hrad (Hauenštejn)
Počátky hradu nejsou přesně známé. Předpokládá se, že vznikl v druhé polovině 13. století jako malý strážní hrad na čedičovém ostrohu uvnitř horského údolí. V průběhu 19. století byl velkoryse upraven a rozšířen na prostorný zámek inspirovaný anglickou neogotikou rodem Buquoyů. Od roku 2000 je hrad postupně rekonstruován a probíhají zde různé kulturní akce.
Bližší informace: www.hornihrad.cz

Zámek Líčkov
Původně slovanská tvrz z 8. století byla v 11. – 14. století přestavěna na hrad. V 16. století byl pozdně gotický hrad postupně přebudován na zámek, a v 18. století upraven ve stylu baroka a rokoka. V roce 1925 objekt koupil malíř Oskar Brázda, jehož manželka ho v 90. letech získala v restituci. V objektu zámku se nachází galerie Oskara Brázdy.

Zámek Krásný Dvůr
Původní mohutnou renesanční tvrz nechal v letech 1720 – 1724 F. J. černín přestavět na trojkřídlý barokní zámek. Nejzajímavější expozicí zámku je portrétní galerie psů v životní velikosti, údajně unikátní po celé Evropě. Park patří k největším, nejstarším a nejkrásnějším zámeckým parkům v čechách, je to vůbec první anglický park založený v českých zemích ( v letech 1788 – 93). Nachází se zde Panův templ, čínský pavilon, Goethův pavilon, gloriet. Gotický templ sloužil jako rozhledna.

Zámek Valeč
Původně pozdně gotický hrad byl pravděpodobně vystavěn v roce 1526. Roku 1585 bylo sídlo přestavěno na pozdně renesanční zámek a v letech 1695 – 1712 došlo k velkorysé barokní přestavbě na čtyřkřídlou dvoupatrovou budovu kolem obdélníkového dvora. Hlavní průčelí bylo členěno rivality a pilastry a mělo dvě hranolové věže v rozích. Roku 1870 byl zámek upraven v novorenesančním stylu a v letech 1895 – 1896 novobarokně. Nyní intenzivně probíhá obnova interiérů a příprava zpřístupnění zámku. Přístupná je zámecká zahrada.

Zámek Jezeří
Původně středověký hrad byl v roce 1549 přestavěn na renesanční zámek a dále v letech 1696 – 1713 v raně barokním stylu. Po stranách portálu hlavního průčelí jsou sochy Atlantů, připisované baroknímu sochaři Janu Adamu Dietzovi. Ze zámeckých interiérů vyniká především velký oválný sál, v roce 1802 upravený na zámecké divadlo, a kaple Bolestné Panny Marie se štukovou výzdobou z 19. století. Oba tyto hodnotné prostory jsou však návštěvníkům v současnosti nepřístupné. Přístupná je pouze severní část zámku.

Mědník
Krásný výhled na široké okolí je z vrcholu Mědníku ( 908 m) s rotundou Neposkvrněného početí Panny Marie. Vrch nazývaný též Měděná hůrka s patrnými pozůstatky dolování stříbrné a měděné rudy, má též význam botanický.

Měděnecké Sfingy
Krušné hory očima sfingy – tak by se dal popsat překrásný výhled ze skalního útvaru nedaleko Měděnce. Jméno získala přírodní památka díky části, která vypadá jako obličej sfingy. Z vrcholku můžete spatřit údolí, kde protéká řeka Ohře Kláštercem, Kadaní a pokračuje daleko za obzor. Sfingy jsou nejkrásnější v zimě. Doporučujeme ke skalám dojít pěšky z obce Měděnec.

Štola Marie Pomocné
Velkým zážitkem je návštěva historické štoly Marie Pomocné. Vstup do štoly se nachází na jihovýchodním svahu Mědníku nad obcí téhož jména.